2 SLS studes qualify for NSPC 2018

 

NSPC QUALIFIERS! Hanna Veah Tuldague (left) and Kisha Pungsayan (right) strike a pose and are set to join the NSPC 2018.//photo by Mt. Breeze

BSU-ELS holds first PTA meeting for SY 2017 - 2018

 

//photo courtesy of Analyn B. Garcilian

BSU – SWAK nagsagawa ng seminar sa ortograpiyang Benguet, Uswag Darepdep 2017

 

Sa tema na pinamagatang, “Essel ko/kalik biag ko: Pagpapahalaga at Paglilinaw sa Ortograpiya at Usaping Pangwika Sa Pagkamit ng Mabisang Pagkatuto at Pagtututuro, nagsagawa ng seminar ang Benguet State University Sentro ng Wika At Kultura (BSU – SWAK) tungkol sa ortograpiyang Ibaloy, Kankanaey, at iba pang konsepto sa masining na pagtuturo.

BSU discusses Magna Carta of Women

 

“This is not a battle of sexes.”

SLS grabs 2017 DSPC Over-all Title

 

NUMBER ONE! The BSU-SLS students strike a pose in their campus after their sweet victory.//photo by Ang Tulay

BSU Web Services

Connect with Us

    
 

 

Get Updates

Syndicate content