Uswag Dangal ng Filipino 2017, idinaos ng SWAK


By jtabangcura - Posted on 10 May 2017

 

Isang pambansang seminar-gawaing kapulungan ang idinaos ng BSU-Sentro ng Wika at Kultura (SWAK) noong Mayo 4-6, 2017 sa CTE Function Hall.

“Ito ay ipinanukala ng SWAK sa pagpapatibay ng Komisyon sa Wikang Filipino bilang tugon sa pangangailangan na mabigyan ng mas maraming pagsasanay palihan at katulad na gawain para sa kaunlaran sa pagtuturo,” sabi ni Dr. Winston N. Ros, ang director ng SWAK.

Ang seminar-gawaing kapulungan ay dinaluhan ng 250 na guro galing sa iba’t ibang panig ng bansa. Sa loob ng tatlong araw nagkaroon ng tatlong panayam na kinabibilangan ng ortograpiyang pambansa na tinalakay ni G. John Enrico Torralba, puno ng Sangay Edukasyon at Networking-KWF; KWF manwal sa masinop na pagsusulat na tinalakay ni Dr. Romulo I. Baquiran Jr., propesor sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman; at korespondensiya opisyal na tinalakay ni G.Rogelio G. Mangahas, isang editor at premyadong manunulat.

“Itong mga training naming ay para sa pagpapabuti ng paggamit at pagturo ng wikang Filipino. Sana maisapuso ninyo at maisagawa ang layunin ng training na ito,” sabi ni Purificacion De Lema mula sa Komisyon ng Wikang Filipino na nagrepresenta kay Virgilio S. Almario, tagapangulo ng KWF at NCCA.

Ang pambukas na palatuntunan ay dinaluhan ni BSU President, Dr. Feliciano G. Calora Jr. Ang aktibidad ay sa pagtataguyod ng SWAK sa Komisyon sa Wikang Filipino at SMARTS.//JSTabangcura